Szkoła musi zapewnić dzieciom wszelkie potrzebne narzędzia do nauki. Każda pracownia informatyczna powinna posiadać najważniejsze programy komputerowe, które zapewnią efektywną naukę. Rodzaj programu zależy od wybranego profilu klasy i etapie nauki.

Przydatne oprogramowanie w szkolnictwie

1. Programy służące do redagowania tekstów. Inaczej nazywa się je procesorami tekstu lub edytorami. Mają przeważnie wbudowany edytor graficzny, dlatego umożliwiają wstawianie także grafiki zewnętrznej. Do programów tego typu należą między innymi: edytor tekstu pakietu Office (World), edytor tekstu B50, edytor tekstu pakietu StarOffice, edytor WorldPad(pakiet należący do Windowsa), edytor tekstu pakietu Works, edytor z firmy Lotus).

2. Programy służące do prowadzenia kalkulacji i obliczeń, inaczej nazywane arkuszami kalkulacyjnymi, dzięki nim można sporządzić automatyczne kalkulacje. Posiadają pewne elementy bazodanowe, prezentują dane w sposób graficzny. Do takich programów możemy zaliczyć: arkusze kalkulacyjne pakietu Office, czyli Exel, arkusze kalkulacyjne pakietu Lotus 1-2-3, arkusze kalkulacyjne pakietu Works, arkusze kalkulacyjne pakietu StarOffice, arkusze kalkulacyjne Quattro Pro.

3. Programy graficzne wykorzystywane do tworzenia i modyfikacji grafiki. Przydatne zwłaszcza dla osób uczących się na kierunku grafika komputerowego. Dzięki nim można obrabiać i drukować obrazy uzyskane przez skaner, kamerę czy aparat fotograficzny. Osobną grupą tych programów są programy znajdujące zastosowanie przy wykonywaniu projektów technicznych i grafiki reklamowej. Do najczęściej wykorzystywanych programów należą: CoralDRAW, Abode Ilustrator, pakiet Micrografx, Photoshop.

4. Programy służące do gromadzenia danych często nazywane bazami danych. Zaliczamy do nich: bazy danych StarOffice, bazy danych Office (Access), dBase, FoxPro, Oracle, Informix, Progress.

5. Języki programowania do tworzenia własnych aplikacji i wprowadzania zmian do już istniejących. Wśród nich znajdziemy: Pascal, Basic, Assembler.

6. Programy edukacyjne do wspomagania procesu dydaktycznego.

7. Programy specjalistyczne przydatne na wielu kierunkach studiów. Zaliczamy do nich: programy przeznaczone do administracji, programy inwentaryzacyjne, programy finansowo księgowe, programy bankowe.

8. Programy antywirusowe. Stosowane w celu sprawdzenia stanu folderów, plików i dysków. Możliwe jest w nich wykrycie przez program szkodliwych koni trojańskich, wirusów czy robaków. Wówczas należy leczyć pliki zarażone. Do tych programów zaliczamy: program Norton AntiVirus czy program Kaspersky Anti-Viral.

Oprogramowanie biznesowe dla szkolnictwa

Poza pakietami biurowymi oraz innymi programami desktopowymi to kluczową rolę w zarządzaniu szkołą jest pakiet aplikacji systemów dziedzinowych oraz zarządzających jednostką publiczną. Najprościej rzecz ujmując oprogramowanie do pracy w szkole.

Pakiet taki na pewno obejmuje zarządzanie dokumentami, kadry, płace. To podstawowe moduły oprogramowania dla jednostek publicznych, która każda jednostka wykorzystuje. Mogą one łączyć z innymi, niekoniecznie tego samego dostawcy oprogramowania.